Friday, June 3, 2016

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி - அமரர் திருமதி சம்பூரணம் கந்தசாமி

அமரர் திருமதி சம்பூரணம் கந்தசாமி
களுவாஞ்சிகுடி
பிறப்பு 01/09/1939     இறப்பு 06/06/2015

¬ñ¦¼¡ýÚ ¬É¾õÁ¡
¬È¡¾ ÐÂ÷ ÅóÐ
Á£ñÎ ¿£ ÅÕÅ¡¦ÂýÚ
ŢƢ ¾¢ÈóÐ ¸¡ò¾¢Õ󧾡õ
þýÛõ ¿£ ÅÃÅ¢ø¨Ä..!
¿¢¨É׸¨Ç Å¢¨¾òРŢðÎ
¿£í¸¢ ¿£ ¦ºýȦ¾ýÉ..
§¾Ê즸¡ñÊÕ츢ý§È¡õ
¸ñ½£÷ ŢƢ¸§Ç¡Î.....!!!


இறைவன் திருவடியில் ஆத்ம சாந்திபெற பிரார்த்திக்கின்றோம்
ஓம் சாந்தி ! ஓம் சாந்தி ! ஓம் சாந்தி !
     
                                                                             தகவல் திரு திருமதி பாஸ்கரன்,
மற்றும் தேவசுந்தரம்   
மட்டக்களப்பு
¦¾¡. §Àº¢ 0776167895

Obituary - Battinews.com Copyright © 2011 | Battinews.com Contact us | Powered by Battinews.com Network Sri lanka